SLOVENSKO OVLÁDA BUDAFI
TEXT: ROMAN STOPKA   FOTO: REDAKCIA EXTRA PLUS

Mocibažnosť, závisť a lakomstvo sa nedajú láskou poraziť, preto poctivec žobre a nadúva sa pýchou parazit.

Kam vlečie dnešná vládna koalícia BuDaFi Slovenskú republiku a jej občana? Tvrdím, že čím dlhšie bude trvať dnešné zloženie NR SR, tým horšie pre Slovensko. Koalícia ani opozícia neplnia štátotvornú funkciu. Koalícia BuDaFi je taká protismerná, že ju drží pokope len ekonomický prospech vedenia zúčastnených politických strán. Ale ani opozícia nie je schopná prevziať riadenie štátu. Nahradiť ju musí konštruktívna myseľ slovenskej inteligencie sústredená do proštátnych politických strán. Myseľ, ktorá sa prestane ustráchane obzerať, čo na jej politiku povie Brusel, Budapešť, Praha či Washington, lebo sama najlepšie pozná, čo je pre Slovensko užitočné.

Chaos a deštrukcia
Komu je potrebný chaos vyvolávaný masmédiami a neraz aj štátnymi funkcionármi neschopnými riadiť štát? Prečo ho vedú len od volieb do volieb? Problémy neriešia, nepredchádzajú im, ale ich sami vytvárajú a kopia. Načo je občanovi taká vláda, čo sa z problémov vykrúca namiesto toho, aby ich riešila, čím ohrozuje istoty občana, ba aj existenciu samotného štátu? Načo mu je taká NR SR, ktorej zákony neslúžia regulácii vzájomných vzťahov, ale plodia šikanovanie občana a neistoty, ktoré sú proti základným atribútom existencie štátu a do budúcnosti prinesú chaos a deštrukciu?

Ako môže štátnik dovoliť, aby bez reciprocity boli prijímané zákony na ochranu záujmov cudzích mocností, proti záujmom občana? Tu už prestáva hra, už nejde len o nejaký škodoradostný experiment na testovanie hlúposti. To už je nebezpečná cesta k nezvratnému zániku a vydanie sa napospas cudzím manipulátorom. Čo sa im doposiaľ nepodarilo silou, spravia pomocou ziskuchtivých kolaborantov zapredávajúcich svoje svedomie. S ich pomocou nás ekonomicky zneschopnili, mocensky nás rozložia a geneticky pohltia. Záľubami nás demoralizujú, zbavia základných ľudských hodnôt a morálky. Taký osud nechceme. Preto si treba lepšie všímať cesty, ktorými sa hrnú. Ostražitejšie si všímajme podmienky, ktoré si na svoje postupy u nás vytvárajú, a bráňme sa, kým sa ešte dá. Veľa sme už stratili a ak budeme ľahkoverní, bude horšie.

Škandály sa u nás stali základným prostriedkom riadenia spoločnosti a ohrozujú autoritu štátu. Tie však nevznikajú sami od seba. Vyrábajú ich. Stali sa nástrojom politikov na znemožnenie súpera a vlastné zviditeľnenie. Lenže ten, kto politikom nástroj vymyslel, sa díva ďalej ako oni. Ten chce zničiť autoritu štátu, ktorý majú riadiť a reprezentovať.

Korumpujúci chlebodarcovia
Takže páni politici, politika je tu kvôli národu, občanom a štátu. Kvôli ich záujmom, nie na vašu bezduchú zábavu a zištnosť. Prestaňte zneužívať štát a podvádzať občana. Prestaňte slúžiť korumpujúcim chlebodarcom za kostičky pohodené z ich stola, lebo tým kradnete chlieb svojim voličom.

Väčšina masmédií v cudzích rukách vnucuje spoločnosti svoje protinárodné predstavy a zámerne privyká ľudí na povrchné posudzovanie vecí. Zneužívajú slobodu slova na destabilizovanie spoločnosti spochybňovaním autority zákona a samotného štátu. Zámienku im vždy „niekto“ ochotne podhodí. Pričom však osvedčené metódy riadenia a zaužívané postupy aj ich nositeľov zavrhujú, spochybňujú, ohovárajú a škandalizujú. Zato vytrvalo podsúvajú spôsoby, ktoré sa skôr či neskôr dajú zneužiť, a ktoré smú slúžiť iba vyberaným, lebo ak ich použijú s rovnakou intenzitou aj iní, hneď sa nájde žalobca, kritik konfrontujúci ich s pravdou a máme nový škandál.

Nabádajú nás, neverte v Krista, rozbite rodinu, zbavte sa vlastencov. Podsúvajú, že každý náš národovec je na smiech a aj ten najhlúpejší cudzinec je geniálny nositeľ novej kultúry. Už sa im podarilo privyknúť verejnosť, že riadiť štát sa dá hlavne škandálmi, petíciami a protestnými akciami. Súhlasím síce s názorom, že každá doba má svoju neurózu, ale dobrý štátnik sa ju snaží liečiť, nie vyvolávať a jatriť. Hanba tomu, čo vodu káže nám a víno pije sám.

Historická príležitosť
My, politická strana Práca slovenského národa, chceme obnoviť dôveru občana v autoritu zákona a štátu. Vytesniť nedôstojné škriepky a primitivizmus z NR SR. Máme rozhodný úmysel vrátiť ľudskú dôstojnosť do spoločnosti. Obnoviť normálne medziľudské vzťahy, aby človek človeku prestal byť vlkom.

Máme zámer dokázať, že aj v SR sa dá politika robiť slušne a na prospech občana, s dlhodobou víziou a nie od volieb do volieb, bez ohľadu na následky. Náš štát nie je stabilizovaný a stále sa formuje, ale, žiaľ, nebuduje. Nebuduje preto, že časť štátotvornej inteligencie masmédiá škandalizovali a vytlačili na okraj spoločnosti. Prevahu nadobudli zištní dobrodruhovia, ľudia bez chrbtovej kosti, profesionálni maniaci bez ohľadov slúžiaci zahraničným dirigentom. Obraciam sa ako predseda PSN na všetkých sklamaných občanov s ponukou konať. Nedovoľme, aby nám štát zanikol pre chyby politikov, pod rukami rozkrádačov, manipulátorov a vydieračov. Máme možnosť stať sa oporou pravdy, stability a prospechu v strednej Európe. Naše dvere sú otvorené pre každého, kto si ctí pravdu, ľudskú dôstojnosť a je ochotný pripojiť svoju rozhodnosť a tvorivosť. PSN sa do priazne občana nevnucuje. Reagujeme na spoločenskú nespokojnosť a ponúkame alternatívu zlovoľným cestám v uplatňovaní štátnej moci. Uprednostňujeme ochranu, bezpečnosť, perspektívne potreby a záujmy čestného, ale klamaného občana. Práca slovenského národa ponúka štátotvornému občanovi SR alternatívu cestou pravdy a využitia možností, ktoré dáva uznaný samostatný štát. Nepremárnime opakovanú historickú príležitosť. Každý sused nášho štátu sa hrdí svojou národnosťou a zveľaďuje jej výhody. Len u nás funguje nátlak, aby sa občan republiky hanbil za svoj štát. Prečo im to dovoľujeme? Prečo dáva náš občan moc do rúk tých, ktorí samostatný štát nechceli a ani nechcú? Kam myslíte, že štát povedú?

Cesta vzájomnej výhodnosti
Vidieť zlo, tušiť jeho ciele a pritom sa upokojovať tým, že dnes ešte mám prácu, je veľmi nebezpečné. S takou psychológiou a takým postojom každý manipulátor ráta, veď to je z jeho učebnice. A bude s tým kalkulovať dovtedy, kým budeme povoľní a on nás nezbaví štátnosti a nezaviaže pod hrozbou trestu k iným, jemu užitočným povinnostiam. Tak zatočí so Slovákom, podľa historicky dokázaných pokusov, ale dnes už lepších postupov, že mu vezme každú možnosť spamätať sa.

Neprosíme o podporu. Dávame ponuku. Kto chce, nech sa pridá. Veď dokedy má náš občan znášať chyby až zlomyseľnosť politikov, ktorých si volí sám? Prečo musí slušný človek protestovať proti tým, ktorým v dobrej viere odovzdal svoj podiel na štátnej moci? Preto, že ho oklamali a ďalej klamú, tvrdiac, že nás do neželaného stavu tlačí zahraničie. Títo politickí úbožiaci by v mene štátu mali sami vyvinúť protitlak a nespľasnúť pred prvým zahraničným cirkusantom. Keď bude občan SR oddaný svojmu štátu, prečká republika všetky riziká, nič nás nezlomí.

Máme záujem na konštruktívnej spolupráci cestou vzájomnej výhodnosti, ale aj na budovaní štátu odolného proti akejkoľvek manipulácii či agresii zvonka. Odmietame, aby sa SR a jej obrana stala experimentálnym územím ľubovoľnej mocnosti. Nech si svoje pokusy robia doma.

(Autor je predseda politickej strany Práca slovenského národa, www.psn.sk)

Pin It
Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský